KLM-VA Teamspeak Company Channel

CC - cc.ts.ivao.aero
KLM_CC 
Wat is de Pilot Quality Index

Voor een correcte vlucht is het niet alleen van belang dat je netjes opstijgt en weer veilig landt. Dat controleren we al op wens van de piloot als die een pilot report indient. Onze validators doen hun best om er voor te zorgen dat alle karakteristieken van de vlucht die we via de samples uit het netwerk kunnen binnen halen geloofwaardig en plausibel zijn. Maar veel fouten zijn via deze eenvoudige samples niet zichtbaar: heb je de sim tijdens de vlucht gepauzeerd of juist in de “versnelling” gezet, heb je een stall gehad, had je net wat te weinig brandstof meegenomen en heb je toen maar “in de lucht” bijgetankt en, niet onbelangrijk, heb je een mooie zachte landing gemaakt, zonder schade aan het toestel? Allemaal voorbeelden van wat je zou kunnen noemen kwaliteitsaspecten van de vluchtuitvoering.
Om dit soort aspecten te kunnen vaststellen hebben we besloten om voor de liefhebbers van “as real as it gets” gebruik te gaan maken van een zogenaamd ACARS programma. ACARS (staat voor Aircraft Communications And Reporting System) rapporteert op wens van de piloot vluchtdetails na afloop van de vlucht aan ons KLM-VA systeem. Die details gebruiken we om verschillende kwaliteitsaspecten van de vlucht te meten en te waarderen. En daarmee komen we tot de Pilot Quality Index.

Hoe de Pilot Quality Index werkt

Je kunt door Acars-reports in te dienen een Pilot-Quality-Index opbouwen.
Je kunt met iedere vlucht (IFR/VFR, elke type toestel) een Acars-report indienen.
Per ingediend Acars-report kun je maximaal 100 (en minimaal 0) punten verdienen.
Het gemiddelde puntenaantal van al je vluchten is je Pilot-Quality-Index (PQI).
Let wel: dit wordt geteld over al je vluchten, die je vanaf je eerste ingediende Acars-report hebt gemaakt.
Dus achteraf besluiten om een Acars-report dat slecht uitvalt maar niet in te dienen helpt niet: je krijgt dan 0 punten.
Je kunt in een dergelijk geval de vlucht natuurlijk volledig uit je vlucht-administratie verwijderen. Ga naar je Logboek en klik op het rode kruisje aan het einde van het vluchtrecord. Als je dit doet, wordt de vlucht volledig uit je records verwijderd en heeft deze dus geen invloed meer op je score. Zie de FAQ-sectie voor meer tips.

Een perfect uitgevoerde vlucht levert dus 100 punten op, maar je kunt puntenaftrek krijgen op de volgende onderdelen:
maximum taxisnelheid naar de runway > 35 kts of < 2 kts: -20 punten
maximum taxisnelheid naar de gate > 35 kts of < 2 kts: -20 punten
landing harder dan 300 fpm: -20 punten
landing harder dan 400 fpm: -40 punten
landing harder dan 700 fpm: -60 punten
crash: -100 punten
pause > 10 seconden, <= 5 minuten: -10 punten
pause > 5 minuten: -30 punten
pause > 10 minuten: -70 punten
slew: -100 punten
simrate: -100 punten
refuel: -60 punten
out of fuel: -40 punten

Nogmaals: het gemiddelde van al je vluchten sinds je eerste ingediende Acars-report is je PQI.
Je PQI-telling wordt zichtbaar gemaakt op je profile-page en d.m.v. een (bronzen/zilveren/gouden) koord (of kwast) over je schouder-epaulet, die je rang aangeeft.
Daarbij krijg je een

- bronzen koord bij een PQI > 70
- zilveren koord bij een PQI > 80
- gouden koord bij een PQI > 90

Dat ziet er dan zo uit:

Opmerking 1: je kunt je PQI-programma starten door de beheerder (pca@klm-va.nl) te informeren dat en wanneer (de datum) je wilt beginnen.
Opmerking 2: omdat een index over een paar vluchten minder betekenisvol is als een index voor veel vluchten, wordt de index geleidelijk opgebouwd over de eerste 100 vluchten, in die zin dat je over de eerste 100 vluchten een afnemende handicap hebt, die je PQI-score iets verlaagt. Voor degenen die bekend zijn met formules: de handicap is ((100 - het aantal vluchten) / 10); 100 minus het aantal acars-vluchten, gedeeld door 10. Dus bijvoorbeeld: als je 25 acars-vluchten hebt, wordt je PQI-score met 7,5 verlaagd en als je 75 acars-vluchten hebt, wordt de score met 2,5 verlaagd. Na 100 acars-vluchten heb je geen index-opbouw-reductie meer.
Opmerking 3: je kunt het Acars-systeem gebruiken zonder deel te nemen aan het PQI-programma. Je logt dan je Acars-rapporten samen met je vluchten en je kunt ze bekijken in de vlucht-details. Zodra je wilt gaan deelnemen aan het PQI-programma - zie opmerking 1.
Opmerking 4: als je geen Acars-rapport hebt ingediend voor de laatste 10 door jou gemaakte vluchten (zonder een NOPQI-opmerking te plaatsen zoals hieronder wordt besproken), nemen we aan dat je niet meer deelneemt aan het PQI-programma en zullen we je uit de lijst van Quality Pilots verwijderen. Natuurlijk kunt je op elk gewenst moment je PQI-programma opnieuw starten.

Acars vluchten uitsluiten van de Pilot Quality Index

Er kunnen redenen zijn om Acars vluchten uit te sluiten van de Pilot Quality Index.
Vanuit het perspectief van de piloot bijvoorbeeld omdat hij een testvlucht wil maken en een mogelijk slecht Acars-rapport niet in zijn PQI wil opnemen.
In dat geval kan hij de tekst NOPQI in de opmerkingen (remarks) van zijn vluchtplan plaatsen en vervolgens wordt de vlucht genegeerd voor de PQ-index. Belangrijke opmerking: om een correcte verwerking van de NOPQI-verklaring te garanderen, moet de piloot ten minste 5 minuten wachten nadat hij zijn vluchtplan heeft verzonden voordat hij off blocks gaat.
Hij kan dan nog steeds een Acars-rapport registreren en het in de vluchtdetails bekijken, maar het rapport en de vlucht worden niet meegenomen in het PQI-programma.
Maar ook vanuit het perspectief van de VA kunnen er redenen zijn om Acars-vluchten uit te sluiten.
FSAcars is een gevoelig instrument en op niet optimaal geconfigureerde computers kunnen sommige Acars-rapporten onwaarschijnlijke waarden bevatten. Deze waarden kunnen de PQI beïnvloeden op een manier die eerlijke concurrentie frustreert.
Bijvoorbeeld als FSAcars op een configuratie draait die FSAcars niet genoeg computer-power biedt om een nauwkeurige verticale landingssnelheid te berekenen. In dat geval zet FSacars 0 fpm verticale landingssnelheid in het Acars-rapport en dat zou 100 punten kunnen opleveren voor de PQI. Niet eerlijk voor andere PQI-deelnemers; dus dergelijke voorbeelden worden uitgesloten van het PQI-programma.
Als je het Acars-rapport toch registreert, vermeldt het de onwaarschijnlijke waarden die zijn aangetroffen, maar het zal (net als de vlucht zelf) niet meetellen in het PQI-programma.

Het KLM-VA team